CARNET DE SOCI APIMA CURS 2015/16

Comparteix!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
La informació d'aquesta entrada és molt antiga, ha caducat o ja no és vàlida per la seva marcada temporalitat.
Vos informam a continuació de la forma en què us podreu fer socis de l’APIMA el curs que ve i de l’import de la quota.
Quota: 25 €.
A l’assemblea general de socis de dia 25 de juny de 2015 es va acordar incrementar l’import de 20€ a 25 €, atès que feia diversos cursos que es mantenia i, a més, es va eliminar la possibilitat introduïda el curs anterior de fer un segon carnet per a l’altre progenitor de la mateixa família, que tenia un import de 10€ addicionals.
Dies per fer-se soci:
– 5 de setembre, de 10-13h (dia de la venda de llibres de text)
– 16 de setembre, de 19-19:30h (dia de la reunió prevista amb les empreses que realitzen les activitats extrescolars)
– 17 de setembre, de 16-18h (dia en què està prevista la matrícula d’activitats extraescolars)
– Enviant el full d’inscripció i el resguard de pagament del banc escanejat per correu electrònic a apimaceipsamarina@gmail.com. L’APIMA us contactarà per correu electrònic per acordar el lliurament del carnet als nous socis i per posar el segell al curs actual als que ja ho eren l’anterior.
 
Forma de pagament: per transferència bancària o en efectiu si es fa el carnet de forma presencial.
 
Documentació a aportar:
Persones que ja són socis i es fan el carnet de forma presencial: únicament el carnet de soci del curs passat i el resguard del pagament bancari si han fet la transferència prèviament
Nous socis: Full inscripció Socis 15-16 emplenat, fotocòpia del DNI i resguard del pagament bancari si han fet la transferència prèviament. El full d’inscripció el trobareu a la web o us el facilitarem els dies en què es pot fer el carnet de forma presencial.
Vos informam, així mateix, que la Junta Directiva va acordar que no es podran fer socis de l’APIMA les famílies que no estiguin al dia en el pagament de les activitats que organitza l’APIMA en què han participat els cursos anteriors.

Potser també t'interessa...