APIMA

L’Associació de Pares i Mares del CEIP Sa Marina té com a objectius principals, d’acord amb els seus estatuts, assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats; col·laborar en les activitats educatives del centre; promoure la participació de les famílies en la gestió del centre; ajudar a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre; facilitar el contacte amb la direcció i els mestres del Centre; ajudar l’escola en la seva funció pedagògica i promoure les activitats extraescolars i d’extensió educativa.

L’APIMA organitza l’escola matinera, el menjador, les activitats extraescolars i duu a terme altres iniciatives d’interès per als nostres infants i les seves famílies (tallers,
escola de pares, excursions), a més d’organitzar i/o participar en les festes que se celebren al llarg de l’any (Nadal, Sant Antoni, Rua, etc.).

Fes-te soci!

Ser socis de l’APIMA permet beneficiar-vos de descomptes en el servei d’escola matinera, d’activitats extraescolars, en la venda de llibres de text, i en d’altres iniciatives que es duguin a terme; rebre informació sobre les activitats que organitza, gestiona i en què participa l’APIMA (juntes directives, consells escolars, …).

President/a: Fernando Sánchez Cortés
Vicepresident/a: Francesca Nicolau Garcias
Secretari: Jaume Taberner Ferrer
Tresorera: 

Elsa Cantero Aulinas
Laura Rodríguez Villar
Maria Antònia Pons Nievas
Margarita Calafell Vazquez
Marta Jaume Serra
Marta Sousa Planici
Pilar Sánchez Alfonso
Rafel Juan Cortès
Xavi Fuentes Muñoz

Documents:ESTATUTS