APIMA

L’Associació de Pares i Mares del CEIP Sa Marina té com a objectius principals, d’acord amb els seus estatuts, assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats; col·laborar en les activitats educatives del centre; promoure la participació de les famílies en la gestió del centre; ajudar a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre; facilitar el contacte amb la direcció i els mestres del Centre; ajudar l’escola en la seva funció pedagògica i promoure les activitats extraescolars i d’extensió educativa.

L’APIMA organitza l’escola matinera, el menjador, les activitats extraescolars i duu a terme altres iniciatives d’interès per als nostres infants i les seves famílies (tallers,
escola de pares, excursions), a més d’organitzar i/o participar en les festes que se celebren al llarg de l’any (Nadal, Sant Antoni, Rua, etc.).

Fes-te soci!

Ser socis de l’APIMA permet beneficiar-vos de descomptes en el servei d’escola matinera, d’activitats extraescolars, en la venda de llibres de text, i en d’altres iniciatives que es duguin a terme; rebre informació sobre les activitats que organitza, gestiona i en què participa l’APIMA (juntes directives, consells escolars, …).

Membres de la junta directiva:

President/a: Joan Pep Juan Pont
Vicepresident/a: Rafel Juan Cortès
Secretari: Jaume Taberner Ferrer
Tresorera: Maite Castaño Martos

Catalina Barceló i Riera
Catalina Isabel Mascaró Morillas
Caterina Mas Ferrà
Cati Gelabert Garcia
Elsa Cantero Aulinas
Fernando Sánchez Cortés
Francesca Nicolau Garcias
Jade Sierra Pérez
Jaume Taberner Ferrer
Joan Pep Juan Pont
Laura Rodriguez Villar
Laura Segura Monserrat
Lluís Espases Canyelles
Maite Castaño Martos
Margarita Calafell Vazquez
Marta Alburquerque Gaya
Marta Urbina Ferretjans
Olga Manzanaro Rodrigo
Paula Gómez Talavera
Rafel Juan Cortès
Xavi Fuentes Muñoz

Documents:ESTATUTS