APIMA

L’Associació de Pares i Mares del CEIP Sa Marina té com a objectius principals, d’acord amb els seus estatuts, assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats; col·laborar en les activitats educatives del centre; promoure la participació de les famílies en la gestió del centre; ajudar a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre; facilitar el contacte amb la direcció i els mestres del Centre; ajudar l’escola en la seva funció pedagògica i promoure les activitats extraescolars i d’extensió educativa.

L’APIMA organitza l’escola matinera, el menjador, les activitats extraescolars i duu a terme altres iniciatives d’interès per als nostres infants i les seves famílies (tallers,
escola de pares, excursions), a més d’organitzar i/o participar en les festes que se celebren al llarg de l’any (Nadal, Sant Antoni, Rua, etc.).

Fes-te soci!

Ser socis de l’APIMA permet beneficiar-vos de descomptes en el servei d’escola matinera, d’activitats extraescolars, en la venda de llibres de text, i en d’altres iniciatives que es duguin a terme; rebre informació sobre les activitats que organitza, gestiona i en què participa l’APIMA (juntes directives, consells escolars, …).

Membres de la junta directiva:

Daniel Avià President
Mayte Castaño Vicepresidenta
MªAntonia Monserrat Tresorera
Jaume Taberner Secretàri
Cati Gelabert Vocal
Rafel Juan Cortès Vocal
Xavier Bometón Vocal
Margarita Calafell Vocal
Joan Pep Juan  Vocal
Marta Alburquerque Vocal
Laura Rodríguez Vocal
Victoria Pons Vocal
Olga Manzanaro Vocal
Maria Magdalena Nieto Vocal
Paloma Pérez Vocal
Catalina Isabel Mascaró Vocal
… en contrucció…

Documents: